Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (2024)

Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (1)

Altijd al de nieuwe Dracula willen worden? Wilde je altijd de vampier in je vrijlaten? Dat kan nu met V Rising van Stunlock Studios. Het doel van deze MMO (Massive Multiplayer Online) game is simpel; Jij bent een net ontwaakte vampier met dorst. Aan jou de taak je land te claimen, je kasteel op te bouwen en jezelf tot grootste en sterkste vampier te kronen die ooit dit land heeft rondgezworven. Stilt V Rising je dorst naar bloed of geeft het alleen maar vervelende vlekken die er met de was niet uitgaan? Ik heb het voor je uitgezocht. Voor deze review heb ik V Rising gespeeld op Steam in Early Access.

Van alles wat

Bij de eerste stappen die ik in het spel deed, kreeg ik gelijk een combinatie van Age of Empires en Diablo-vibes. Deze Vampier-MMO heeft het allemaal een beetje: grondstoffen vergaren, basis bouwen, uitrusting maken en upgraden, hack’n’slash-achtige gevechten, premie jagen en gewoonweg simpel overleven. Ook kreeg ik heel erg het gevoel of ik Valheim zat te spelen, maar dan met bloedzuigende freaks die niet tegen zonlicht kunnen. Ik werd een beetje bang. Immers, als je als ontwikkelaar van alles wil met je spel, dan is het vaak wel veel, maar van alles maar half goed.

Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (2)

Het verhaal

Het verhaal is simpel genoeg. Je bent een verzwakte vampier die langzaam maar zeker zijn krachten terugkrijgt. En waar je nu denkt dat dit verzandt in gameplay wat al meerdere malen in andere spellen is gedaan, heb je hier zeker wel vat op hoe jij jou ontwikkeld. Word je een bloeddorstige graaf die met angst zijn onderdanen beheerst, of word je een diplomaat die met onderhandelen zijn (of haar) rijk groot maakt? Het is echt helemaal aan jou.

Gameplay

Alles wat je kan bouwen en maken, daar heb je grondstoffen voor nodig. Bomen kan je kappen, gras kan je afhakken en steen kan je hakken. En je hebt veel van alles nodig, kan ik je vertellen. Je begint met niks en via een korte basic tutorial leer je een aantal zaken. Iets wat de doorgewinterde RPG-fanaat niet echt nodig heeft, maar het is niet zo verplicht dat het vervelend wordt. Al snel heb je basis bescherming aan en een klein fort wat het begin is van jouw kasteel. Naarmate je jouw vampier upgrade, komen er meer mogelijkheden vrij en kan je meer dingen bouwen en grondstoffen ontginnen doordat je gereedschap ook sterker wordt. Enfin, je snapt het cirkeltje. Maar dat leest een stuk makkelijker dan het in het spel is, kan ik je vertellen.

Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (3)

Zonlicht

Als vampier kan je niet tegen zonlicht en laat het spel nu net een dag- en nachtcyclus hebben. Drie seconden in de zon en je begint serieus schade te krijgen. Na een kleine tien seconden ben je echt dood. Gelukkig is het een gevarieerd land met heuvels, rotsen en heel veel dichte bebossing, zodat je overal wel redelijk in de schaduw kan lopen. Maar niet overal en juist dat element zorgt voor een frisse wending. Overdag kan je beter geen ruzie zoeken met de talrijke npc’s die op patrouille zijn, want en op de aanvallende ventjes letten en opletten of je niet te lang aan de zon blootgesteld wordt, blijkt net iets teveel van het goede te zijn.
Zaak is dus snel je kasteel te bouwen en een kist, zodat je de dag in jouw kist kan blijven liggen. Jammer vind ik wel dat als je in je kist ligt, de tijd niet sneller gaat. Ook zie je de klok niet meer die je wél ziet als je uit je kist bent. Het enige voordeel is dat je, mocht je in een pvp server spelen, dat je niet aangevallen kan worden door andere spelers.

Bloed

Het grootste element waar je rekening mee kan, en moet houden, is bloed (duh). Maar serieus, het bloedsysteem in V Rising is een geavanceerd systeem. Verschillende unieke karakters, zie het als levelbazen, hebben verschillende typen bloed. Met elk type bloed verkrijg je nieuwe krachten, wat kan verschillen tot het maken van leer of zelfs het kunnen veranderen in een beest, waardoor je sneller door de map heen kan navigeren. Maar ook de kleinere npc’s geven voordelen: zo kan je beter vechten na het drinken van het bloed van een krijger en loop je sneller en lichter na het drinken van een jager. Als je eenmaal in een wolf kan veranderen, dan zullen de andere dieren je ook minder snel aanvallen en loop je ook sneller. Je moet alleen nog wel uitkijken voor die verrekte zon.

Graphics

Waar het vergaren van grondstoffen en het bouwen mij nog het meeste liet denken aan Age of Empires en het vechten op Diablo, deed de muziek en de graphics mij nog het meest denken aan Valheim. Ik ben nooit zo’n fanatieke World of Warcraft speler geweest, maar je zou ook kunnen zeggen dat het daar op lijkt. Het is een beetje cartoonish, maar heeft wel een eigen smoel. Het is niet super realistisch, maar het stoort nergens.
Alles is sfeervol, de effecten zijn prima in orde en het heeft een lekker duister sfeertje. Beetje jammer dat het bijten in nekken niet als een ‘echte’ vampier gebeurd, maar meer op een magische wijze. je hebt ook niet echt een heel uitgebreide menu voor wat betreft het customizen van je karakter, maar dat zie ik alleen maar als pluspunt. Bij spellen als The Sims kan ik zo drie uur verder zijn en mijzelf helemaal verliezen in het ontwerpen van mijn poppetje.

Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (5)

Conclusie

Dit is een spel wat veel na-aapt, maar wat het leent, doet ie ook erg goed. Ik voelde me echt een machtige vampier die mensen kan hypnotiseren, veranderen in een beest, maar ook vet allergisch is voor daglicht (knoflook ben ik nog niet tegengekomen in het spel). Het verhaal stelt niet veel voor, maar dat hoeft ook niet in een MMO. Je kan een server naar eigen smaak kiezen (PVP of PVE), of er zelf een maken met je eigen regels.
Het vergaren en bouwsysteem is makkelijk te leren en is moeilijk genoeg om echt onder de knie te krijgen (net als het upgraden van je uitrusting en gereedschap). Naast dat daglicht echt een beperkende factor is, moet je ook goed opletten in wíe je jouw tanden zet. Elk bloedtype heeft weer andere voordelen die je soms harder nodig hebt dan andere, waardoor het wel eens nadelig voor je kan uitpakken.

V Rising - Official Early Access Launch Trailer


V Rising heeft mij verrast in alle opzichten. Dit is een spel wat ik nog lang blijf spelen, zoveel is zeker! Heb jij je eerste stappen al gezet als bloeddorstig monster? Ik hoor het graag van je.

Sterren: 4 / 5

Ontwaak het bloeddorstige wezen in jou in V Rising - Recensie: • Games (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6236

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.